Wyposażona dodatkowo w zawór mieszający z siłownikiem.