Budynek wyposażono w nowoczesną, gazową, kondensacyjną kotłownię Buderus o mocy 1,41 MW, odpowiedzialną za dostarczanie ciepła i ciepłej wody do jego nowych części. Na potrzeby nowego obiektu w kotłowni pracują trzy wysokowydajne kondensacyjne kotły Buderus Logano plus GB402 470 kW.